realizacje

 

Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy ujściowego odcinka rzeki Długiej

 

Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (karty informacyjnej przedsięwzięcia) oraz uzyskanie decyzji w imieniu Inwestora dla inwestycji pn. „Przebudowa ujściowego odcinka rzeki Długiej na terenie Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Białołęka w km 0+000 – 5+450”

 

 

Ochrona płazów w ramach budowy budynku biurowego

 

Przeniesienie płazów na siedlisko zastępcze w ramach inwestycji polegającej na realizacji budynku biurowego na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Zlecenie obejmowało wykonanie ogrodzeń herpetologicznych i uzyskanie w imieniu inwestora zezwolenia RDOŚ na odłów i przeniesienie gatunków chronionych na siedliska zastępcze wraz z opracowaniem sprawozdania w wykonanych czynności.

 

 

Karta informacyjna przedsięwzięcia dla zabudowy mieszkaniowej

 

Karta informacyjna przedsięwzięcia wraz z analizą emisji i rozprzestrzeniania się hałasu i zanieczyszczeń powietrza, inwentaryzacją przyrodniczą oraz inwentaryzacją zieleni dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu zabudowy mieszkaniowej z usługami, garażem podziemnym oraz miejscami parkingowymi przy ul. Ordona w Dzielnicy Wola, Warszawa, woj.mazowieckie.

 

 

Inwentaryzacja przyrodnicza w zakresie występowania płazów

 

Inwentaryzacja przyrodnicza w zakresie występowania płazów wykonana na potrzeby budowy pola infiltracyjnego do odprowadzania wód z wykopów budowlanych, Warszawa, woj.mazowieckie.

 

 

 

Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budynku inwentarskiego

 

Karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP) obejmująca wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej rozbudowy budynku inwentarskiego położonego w gminie Maciejowice, woj. mazowieckie.

 

 

Inwentaryzacja przyrodnicza w ramach planowanej termomodernizacji budynku

 

Inwentaryzacja przyrodnicza (ornitologiczna i chiropterologiczna) w ramach planowanej termomodernizacji budynku kościoła Wszystkich Świętych położonego przy Pl. Grzybowskim 3/5 w Warszawie.

 

 

 

KIP wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji mieszkaniowej w Warszawie

 

Karta informacyjna przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na realizacji zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ul. Oliwskiej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

 

 

KIP wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budynku biurowego w Warszawie

 

Karta informacyjna przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji budynku biurowego z trzykondygnacyjnym podziemnym parkingiem i zagospodarowaniem terenu oraz z przyłączami i sieciami infrastruktury terenu przy ul. Bukowińskiej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

 

 

Raport OOŚ i inwentaryzacja przyrodnicza dla farmy fotowoltaicznej o mocy 2,7 MW

 

Raport o oddziaływaniu na środowisko dla farmy fotowoltaicznej o mocy 2,7 MW zaplanowanej w miejscowości Modrzewie, Gmina Szczutowo, woj. mazowieckie.

 

 

 

Analiza emisji i rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza

 

Analiza emisji i rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza dla instalacji do termicznej utylizacji odpadów garbarskich zawierających chrom zlokalizowanej w Radomiu, woj. mazowieckie.

 

 

 

Nadzór przyrodniczy w ramach inwestycji hydrotechnicznej

 

Pełnienie nadzoru przyrodniczego w trakcie modernizacji zbiorników wodnych położonych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki, woj. mazowieckie.

 

 

 

 

Raport OOŚ i inwentaryzacja przyrodnicza dla farmy fotowoltaicznej

 

Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie naziemnego systemu fotowoltaicznego o mocy do 1,4 MW w gminie Szprotawa, woj. lubuskie.

 

 

 

Raport OOŚ dla odbudowy koryta rzeki Liswarty

Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na odbudowie uregulowanego koryta rzeki Liswarty w km 40+600 – 43+980 w m. Starokrzepice i Podłęże Królewskie, wraz z odwodnieniem zawala rzeki Liswarty w km 42+330 – 43+177 w miejscowości Starokrzepice (Zawodzie) gm. Krzepice, pow. Kłobuck, woj. śląskie oraz odbudowa uregulowanego koryta rzeki Liswarty w km 43+980 – 59+000 w gm. Krzepice, Przystajń, pow. Kłobuck, w gm. Ciasna, pow. Lubliniec, woj. śląskie.

 

Karta informacyjna przedsięwzięcia dla zabudowy wielorodzinnej z garażami

Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Karta informacyjna przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterach, garażami i miejscami parkingowymi w podziemiu oraz miejscami postojowymi naziemnymi, ulicy Stanisława Bodycha w Warszawie.

 

KIP oraz Raport OOŚ dla wału przeciwpowodziowego 

Karta informacyjna przedsięwzięcia oraz raport o oddziaływaniu na środowisko z uwzględnieniem wpływu na obszary Natura 2000 dla inwestycji polegającej na modernizacji wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525+000 - 537+400.

 


 

 

Doradztwo w zakresie ochrony środowiska dla biogazowni rolniczej

Świadczenie usług doradczych w ramach realizacji biogazowni rolniczej o mocy 1 MW w gminie Tuczno, powiat wałecki.

 

 

 


 

Raport OOŚ wraz z oceną na obszar Natura 2000

Raport o oddziaływaniu na środowisko z uwzględnieniem wpływu na obszar Natura 2000 - Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Lasy Parczewskie - dla przedsięwzięcia polegającego na odbudowie i uszczelnieniu koryta Kanału Wieprz-Krzna wraz z budowlami w km 40+570 – 71+000, Część III w km 59+710 – 71+000, gm. Sosnowica, pow. Parczew.

 

Raport OOŚ wraz z oceną na obszar Natura 2000

Raport o oddziaływaniu na środowisko z uwzględnieniem wpływu na obszar Natura 2000 - Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Lasy Parczewskie - dla przedsięwzięcia polegającego na odbudowie i uszczelnieniu koryta Kanału Wieprz-Krzna wraz z budowlami w km 40+570 – 71+000, Część II w km 49+730 – 59+710, gm. Uścimów, pow. Lubartów, gm. Sosnowica, pow. Parczew.

 

Raport o oddziaływaniu na środowisko

Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na odbudowie i uszczelnieniu koryta Kanału Wieprz-Krzna wraz z budowlami w km 40+570 – 71+000, Część I w km 40+570 – 49+730 gm. Ludwin, pow. Łęczna, gm. Uścimów, pow. Lubartów.

 

Raport o oddziaływaniu na środowisko

Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na odbudowie i uszczelnieniu koryta Kanału Wieprz-Krzna wraz z budowlami w km 11+000 – 40+570, Część III w km 30+530 – 40+570, gm. Ludwin, gm. Puchaczów pow. Łęczna.

 

Raport o oddziaływaniu na środowisko

Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na odbudowie i uszczelnieniu koryta Kanału Wieprz-Krzna wraz z budowlami w km 11+000 – 40+570, Część I w km 11+000 – 21+150, gm. Trawniki pow. Świdnik, gm. Siedliszcze pow. Chełm, gm. Milejów, pow. Łęczna.

 

Raport OOŚ i inwentaryzacja przyrodnicza dla instalacji fotowoltaicznej

Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną o łącznej mocy około 1,9968 MW w miejscowości Bogumiłów, gmina Żary, woj. lubuskie.

 

 

 

 

KIP oraz inwentaryzacja przyrodnicza dla przebudowy drogi

Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (karta informacyjna przedsięwzięcia) oraz inwentaryzacja przyrodnicza dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej na odcinkach o łącznej długości około 5,1 km w gminie Karnice, powiat gryficki, woj. zachodniopomorskie.

 


 

 

KIP oraz inwentaryzacja przyrodnicza dla przebudowy drogi

Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (karta informacyjna przedsięwzięcia) oraz inwentaryzacja przyrodnicza dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej klasy D na odcinku o długości około 2,8 km w gminie Świerzno, powiat kamieński, woj. zachodniopomorskie.

 

 

 


 

KIP oraz inwentaryzacja przyrodnicza dla przebudowy drogi 

Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (karta informacyjna przedsięwzięcia) oraz inwentaryzacja przyrodnicza dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej klasy D na odcinku o długości około 1,5 km w gminie Świerzno, powiat kamieński, woj. zachodniopomorskie.

 

 

 

 

Analiza środowiskowa w ramach Studium wykonalności 

Analiza wpływu na środowisko w ramach Studium wykonalności dla Projektu „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie tej inwestycji ze środków Unii Europejskiej".

 

 


Karta informacyjna przedsięwzięcia dla zabudowy wielorodzinnej z garażami 

Karta informacyjna przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na budowie zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami w parterze i garażami podziemnymi przy ul. Boremlowskiej w Warszawie. 

 

KIP oraz Raport OOŚ dla biogazowni rolniczej

 Materiały załączone do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni rolniczej o mocy 1 MW w gminie Tuczno, powiat wałecki. Dokumentacja została przygotowana w następującym zakresie:
  • Karta informacyjna przedsięwzięcia.
  • Raport o oddziaływaniu na środowisko wraz z oceną oddziaływania na obszary ekologicznej sieci Natura 2000 tj. Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk - Mirosławiec oraz Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków - Lasy Puszczy nad Drawą.
  • Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza w ramach oceny oddziaływania na obszary Natura 2000​.