o nas

Pracownia Analiz Środowiskowych świadczy usługi konsultingowe i projektowe w zakresie ochrony środowiska oferowane na każdym etapie przygotowania i realizacji procesu inwestycyjnego. Zakres działania Pracowni obejmuje teren całej Polski. 

 Właścicielką i założycielką firmy jest mgr inż. Katarzyna Lubelska-Gawryszewska – absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Właścicielka firmy posiada wieloletnie doświadczenie w branży ochrona środowiska, zdobyte w takcie pracy w biurach projektowych oraz jednostkach badawczych. Jest autorką oraz współautorką kilkudziesięciu opracowań i dokumentacji z zakresu ochrony środowiska w tym m.in. raportów o oddziaływaniu na środowisko, kart informacyjnych przedsięwzięć, inwentaryzacji przyrodniczych, inwentaryzacji zieleni, analiz akustycznych, przedinwestycyjnych analiz przyrodniczych, ekspertyz przyrodniczych oraz innej dokumentacji w zakresie ochrony środowiska przygotowywanych dla firm i jednostek samorządu terytorialnego. 

 Firma dysponuje nowoczesnym i profesjonalnym oprogramowaniem do wykonywania analiz emisji i rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza (OPERAT FB) oraz do wykonywania analiz emisji i rozprzestrzeniania się hałasu (SoundPLAN 9.0 - wersja profesjonalna). Pracownia Analiz Środowiskowych szczególnie poleca swoje usługi inwestorom oraz użytkownikom instalacji w następujących obszarach: 

 

  • Infrastruktura drogowa i kolejowa
  • Energetyka (w tym energetyka odnawialna - biogazownie, farmy fotowoltaiczne, farmy wiatrowe)
  • Architektura (parkingi, budownictwo mieszkaniowe, usługowe, magazynowe)
  • Hydrotechnika
  • Gospodarka wodno-ściekowa
  • Telekomunikacja

 

 Wycena dokumentacji jest wykonywana indywidualnie i zależy od zakresu opracowania.

 

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).

W związku z powyższym infromujemy, że Administratorem Państwa danych jest Pracownia Analiz Środowiskowych Katarzyna Lubelska-Gawryszewska z siedzibą w przy ul. Botanicznej 31 A, 04-568 Warszawa, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 9521841267 REGON: 146689178

W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora ul. Botaniczna 31 A, 04-568 Warszawa z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych”. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w wyrażonej przez Państwa zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (na podstawie art. 6 ust.1 lit b RODO). Jeśli nie zgadzacie się Państwo na wyrażenie zgody prosimy o zamknięcie strony internetowej.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody mogą Państwo skontaktować się z nami wysyłając wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez Pracownię Analiz Środowiskowych Katarzyna Lubelska-Gawryszewska w ramach zawieranych umów. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych prosimy o kontakt mailowy na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora ul. Botaniczna 31 A, 04-568 Warszawa z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych”.